Saturday, August 3, 2013

By Sugiartoeditor | At 9:11 PM | Label : | 0 Comments
www.hitwebcounter.com free
Unlimited Counter SURAT AS-SAJDAH DAN FADHILAHNYA A. FADHILAH SURAT AS-SAJDAH Sabda Rasulullah Saw.: Barang siapa membaca surat As-Sajdah, pahalanya seperti orang yang menepati shalat lailatul Qadar, dan dikuatkan Islamnya, ketauhidannya serta memperoleh ilmu yang yakin”.(Al-Hadits). Dalam suatu riwayat Rasulullah Saw. bersabda: Barang siapa senantiasa membaca surat As-Sajdah maka besok di hari kiamat akan diberi naungan bayangan surat As-Sajdah. Sebab surat As-Sajdah ini besok dihari kiamat saat padang mahsyar sangat panas sekali akan menjadi benda yang besar dan mempunyai dua sayap yang sangat lebar sekali. Kemudian memberi naungan pada orang yang senantiasa membaca surat As-Sajdah. B. BACAAN SURAT AS-SAJDAH (SUJUD) Surat ini disebut As-Sajdah atau sujud, karena ditengah-tengahnya terdapat ayat sajdah yaitu ayat nomor 15. Sedang ayat-ayatnya 30 ayat, dan tergolong surat Makkiyah, karena kebanyak ayatnya diturunkan ketika Nabi masih di Mekkah”. SURAT AL-FATH DAN FADHILAHNYA A. FADHILAH SURAT AL-FATH 1. Sabda Rasulullah Saw.: “Orang yang membaca surat Al-Fath, dianggap sama dengan orang yang berperang syahid bersama-sama Rasulullah Saw. ketika terbukanya kota Mekkah “. (HR. Tsa’labi). 2. Sabda Rasulullah Saw.: “Tidak diragukan lagi bagi para (pengikut perang) syahid Badar dan Hudaibiyah, masuk ke dalam surga”. (HR. Ahmad dan Muslim) 3. Barang siapa yang semula lemah, jika membaca surat ini sebanyak mungkin, akan menjadi kuat, yang semula rendah atau terhina, menjadi berpangkat (mulia), yang mengalami kekalahan akan menjadi menang, yang semula kesulitan dalam penghidupannya, akan dimudahkan urusannya oleh Allah, yang punya hutang, akan dapat membayarnya, atau dibaca ketika dalam tahanan (penjara), maka segera dikeluarkan, dan siapa dilanda kekalutan pikiran/kesusahan, bacalah surat ini, insya Allah lenyaplah kesusahannya. Boleh dicoba, semoga berhasil dengan baik. 4. Surat Al-Fath ini jika dibaca secara langgeng setiap hari, Rasulullah Saw. akan menjumpainya dan membaiatnya di dalam mimpi, sedang pahalanya tidak beda dengan para sahabat yang ikut baiat dibawah pohon ridhwan ketika Rasulullah masih ada. (Khawashil Qur’an). 5. Siapa membacanya secara mudawamah/langgeng setiap hari, kelak dikumpulkan bersama-sama orang yang mati syahid, dan Allah membukakan pintu kebaikan/ kegembiraan, baik urusan dunia ataupun akhirat”. (Khawashul Qur’an) B. BACAAN SURAT AL-FATH Al-Fath artinya kemenangan, dan lafal inilah yang terdapat dalam surat ini, sehingga disebut dengan surat Al-Fath, Kemenangan yang dicapai oleh Rasulullah Saw. bersama para sahabatnya, banyak dijelaskan dalam surat ini, tentang hal iu diperoleh Nabi dan umat Islam sesudah hijrah ke Madinah, oleh karena itu pula suratnya disebut pula Madaniyah. SURAT AR-RAHMAN DAN FADHILAHNYA A. FADHILAH SURAT AR-RAHMAN Fadhilah surat Ar-Rahman diantaranya adalah: jika surat ini dibaca, lalu ditulis dan dihapus dengan air, kemudian diminumkan orang yang sakit jantung, insya Allah dapat sembuh dengan izin Allah Ta’ala. Ketika Anda sedang membaca surat Ar-Rahman dan telah sampai pada ayat ke 26, maka berdo’alah karena berdo’a ketika itu akan mustajab sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Abu Ayyub As-Sakhtiyaani, ia bekata: “Aku mendengar bahwa sesungguhnya sebuah do’a akan dikabulkan bila dibaca setelah selesai membaca ayat 26 surat Ar-Rahman yang berbunyi: KULLU MAN ‘ALAIHAAFAAN. B. BACAAN SURAT AR-RAHMAN Ar-Rahman adalah setengah dari asma Allah (Yang Maha Pemurah) karena asma ini diletakan di awal surat, maka suratnya disebut surat Ar-Rahman, dan kebanyakan ayat-ayatnya mengungkap kemurahan Allah SWT. Berupa macam-macam pemberian nikmat kepada hamba-hambaNya, baik nikmat dunia ataupun akhirat. Jumlah ayat seluruhnya ada 78 ayat, kebanyakan diturunkan di Mekkah (disebut Makkiyah), tetapi setengahnya ada yang menyebutkan Madaniyah. SURAT AL-WAQI’AH DAN FADHILAHNYA A. FADHILAH SURAT AL-WAQI’AH Fadhilah dan khasiat surat Al-Waqi’ah antara lain: 1. Sabda Nabi Muhammad Saw.: “Barang siapa membaca surat Al-Waqi’ah secara mudawamah/langgeng setiap malam, pasti tidak akan kekurangan rezeki, selama hidupnya”. (Al-Hadits) 2. Jika dibaca 40 kali sekali duduk (satu majlis) setiap harinya 40 hari, insya Allah dapat membuka dan melapangkan pintu/ jalannya rezeki, dengan izin Allah Swt. 3. Jika surat ini dibacakan pada mayat, makan akan diringankansiksanya di alam kubur, jika dibacakan pada orang yang menderita sakit, maka sakit yang dirasakan akan berkurang. 4. Jika surat ini ditulis pada kertas, lalu dipakai atau dibawa oleh ibu (wanita) yang akan melahirkan, insya Allah akan segera melahirkan dengan mudah biidznillah. B. BACAAN SURAT AL-WAQI’AH Al-Waqi’ah artinya hari kiamat, lafal ini terdapat pada awal surat, oleh karena itulah disebut dengan surat Al-Waqi’ah. Dan kebanyakan ayatnya menjelaskan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi nanti di hari kiamat, dan kelanjutannya, bahkan dijelaskan pula perincian penggolongan manusia ketika menghadapi perhitungan di hadapan Allah Swt. serta penjelasan tentang surga-neraka dan lain-lain. Adapun jumlah ayatnya keseluruhan ada 96 ayat, kebanyakan diturunkan sebelum Nabi hijrah dari Mekkah, itulah sebabnya disebut pula dengan surat Makkiyah. SURAT AL-MULK DAN FADHILAHNYA A. FADHILAH SURAT AL-MULK 1. Dari Nabi Saw., bahwasannya beliau bersabda: “Surat Al-Mulk (30 ayat) itu, dapat memberi syafa’at kepada pembacanya sampai diampuni dosanya”. (HR. TURMUDZI). Dalam riwayat lain disebutkan sebagai berikut: “Orang yang langgeng membaca surat Al-Mulk selalu dilindungi oleh Allah, hingga dimasukan ke dalam surga-Nya” (Al-Hadits). 2. Dari Nabi Saw.: “Barang siapa membaca surat Al-Mulk setiap malam, maka ia akan datang ke kubur, dan sebelum (mati)nya dijauhkan dari segala fitnah” (disebutkan oleh Imam Kurtubi dalam Tadzkirah-nya). 3. Dari sahabat Jabir ra.: “Bahwasannya Nabi Saw. setiap malam tidak akan tidur, sebelum membaca kedua surat (yaitu:) As-Sajdah dan Al-Mulk/Tabaarak”. (HR.Turmudzi). 4. Dari Anas ra.: “Barang siapa membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk dimalam hari, maka seperti orang yang menemui / menepati malam “Lailatul Qadr”, dalam hal ini seorang Waliyullah di zaman Nabi bernama Thawus, tidak pernah absen membaca surat As-Sajdah dan Al-Mulk sepanjang hidupnya setiap harinya, sekalipun ditengah perjalanan”. (Al-Hadits). B. BACAAN SURAT AL-MULK Al-Mulk(kerajaan) adalah salah satu dari sekian banyak asma Allah, dan lafal ini terdapat pada ayat pertama surat, sehingga disebut surat Al-Mulk. Adapun jumlah keseluruhan ayatnya 30 ayat, kebanyakan diterima ketika Nabi masih di kota Mekkah, karenanya disebut surat Makkiyah.

 

Best Patner

Copyright © 2012. Fadhilah & Faedah Surah - All Rights Reserved B-Seo Versi 3 by Blog Bamz